Kalendarium 2021

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

Februari

15/2 16.30 – 17.30 Pedagogiken och det andliga.
Seminarium om en artikel av Bo Dahlin. Digitalt

27/2 Tregreningen och vår tids utmaningar.
Vi inleder arbetet med att studera Steiner Nationalekonomiska kurs och relatera den till vår tids utmaningar. Digitalt

Mars

April

1/4 Tregreningen enligt Steiners Nationalekonomiska Kurs och vår tids utmaningar. Hagagatan 14, Stockholm

23/4 Syd-Nord-seminarium i samarbete med föreningen SOFIA och Novalisinstitutet i Kapstaden. Digitalt.

Maj

24/5 Vetenskapen och det andliga. Samtal utifrån några essäer på temat. Kulturcentrum Järna

Juni

Juli

Augusti

September

10-12/9 Möten med Gerald Häfner, Socialvetenskapliga sektionen, Goetheanum, Dornach CH

25/9 Behövs en holistisk människosyn inom sjukvård och omsorg – vilken roll kan komplementär och alternativ medicin och terapi spela?

Oktober

15/10 Syd-Nord-dialog i samarbete med föreningen SOFIA och Novalisinstitutet i Kapstaden

29/10-3/11 Rudolf Steiners mysteriedramer I+II, workshops och föreställningar. Ytterjärna.

November

20/11 Tregreningen och vår tids utmaningar. Ytterjärna
Vi fortsätter arbetet med att studera Steiner Nationalekonomiska kurs och relatera den till vår tids utmaningar. Kulturcentrum.

December

Program 2021

Teman:

    1. Bör vetenskapen bry sig om det andliga?
Under 2029-2020 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på detta tema, där vi, med perspektiv från olika forskningsområden, diskuterade det materialistiska vetenskapsparadigmets roll, och utrymmet för och behovet av ett öppnare synsätt. Ett som också kan räkna med en verklighet utöver det materiella. Som en uppföljning pågår nu ett arbete med att skapa en skrift med ett antal essäer av och om olika forskare. Under 2021 kommer vi att genomföra ett antal mindre seminarier där vi diskuterar dessa essäer. Tidpunkterna beror på när essäerna blir färdiga.

2. Tregreningen och vår tids utmaningar 2.0
Under 2018-19 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på temat ”Tregreningen och vår tids utmaningar”. Där diskuterade vi i vilken mån de hundraåriga tregreningsidéerna kunde bidra till lösningen av vår tids utmaningar. Nu planerar vi en systematisk genomgång av en av Steiners viktigaste verk på detta område, hans Nationalekonomiska kurs, från sommaren 1921. Vi kommer att ha en mindre arbetsgrupp, en lite större referensgrupp och några öppna seminarier som instrument i detta arbete.

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)