Kalendarium 2017

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Februari

Januari

 

 

 

11/2  Konst och Kunskapande. Konstnärligt skapande som en väg att utforska  verkligheten. (I) kl 10-13, Kulturcentrum Järna.

Ladda ner programbladet här >

 

 

 

Program vår:

 

I. Kunskap utan Gränser. Konst och kunskapande. Konstnärligt skapande som ett sätt att utforska verklighetens. I samarbete med Antroposofiska Sällskapet


II. Syd-Norddialog African Challenges. Videosamtal mellan Stockholm/Järna och Kapstaden. I samarbeta med Waldorffederationen, Föreningen SOFIA och Novalis Ubuntu Institute

» På gång

 

Se aktuella händelser i

vårat kalendarium.

» Till kalendariet

Vill du komma i kontakt med oss på Trialog?

» Till kontaktsidan

» Kontakta oss

 

Mars

 

11/3 Att utforska Bild och Form. (I) kl 10-13 Kulturcentrum Järna

 

19/3 Nationsbygge i Afrika, svårigheter och framgångar (II)
kl 14 Kulturcentrum Järna

April

Årsmöte

 

7/4 Ekonomiskt seminarium med Ekobanken. kl 9.00

 

8/4 Kunskpande genom musik, tal och rörelse. (I)
kl 10-13 Kulturcentrum Järna

 

26/4 Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i Afrika. (II)
kl 18-21. Waldorflärarhögskolan i Stockholm

29/4 Förvandlingsmotiv i dramat Invigningens Port av Rudolf Steiner. Föredrag och samtal med Paul Klarskov. Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. kl 19. Ytterjärna Kulturhus.

Maj

4/5 Yttre och inre omställning för en hållbar framtid. I samarbete med omställningsrörelsen och projektet One Year in Transition.

 

10/5 Afrika i världen – med sikte på framtiden.(II)
kl 18-21. Waldorflärarhögskolan i Stockholm

 

13/5 Konstnärligt skapande som utvecklings och läkekraft. (I)

kl 10-13 Kulturcentrum Järna

Juni

25-30 Juni. Seminarium om Rudolf Steiners mysteriedramer med föreställningar: ” Antroposofins väsen på sin väg”.

Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. Ytterjärna Kulturhus.

Juli

5-6 Juli. Visby: Almedalsseminarier i samarbete med Ekobanken.

 

Augusti

4-6 augusti: Den antroposofiska samhällsimpulsen. Tregreningen, antroposofiska initiativ inom olika praktiska samhällsområden som utbildning, vårt och omsorg, jordbruk mm. Kulturcentrum Järna.

 

September

Lördagen 9 september: Goetheanismen och det naturvetenskapliga paradigmet

 

Oktober

Lördagen 7 oktober: Människan och naturen. Hur förhåller vi oss till jordens fruktbarhet. Filosofin bakom det biodynamiska jordbruket m m. Kulturcentrum Järna.

 

 

Program höst:

 

Kunskap Utan Gränser - Att forska och lära om människan och naturen

Vetenskapsteori: Logisk positivism, fenomenologi, goetheanism, naturkunskap, människokunskap.

November

Lördagen 11 november: Naturen och människan. Är människan bara en biologisk organism. Filosofin bakom antroposofisk medicin m.m. Kulturcentrum Järna.

 

Lördagen 9 december: Hur kan man forska om det andliga? Vad menar Steiner med att ”utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod”, Kan man utveckla ett empiriskt iakttagande. Finns det andra metoder? Kulturcentrum Järna.

December