Arkiv 2014

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

Februari

– 13/2 Transition talks. Samtal med Karen O’Brian, Klimatforskare och filosof. Vita Huset, Kulturcentrum Järna. I samarbete med Omställning Järna. (2)

– 20/2 Sydafrikaseminarium. (Uppföljning av SOFIA/Trialogs studieresa) I samarbete med SOFIA. G:a biblioteket Kulturcentrum Järna (2)

Mars

– 7/3 Samrådsmöte om antroposofiska idéutveckling. I samarbete med Antroposofiska Sällskapet, Medarbetarförbundet och Huvudmannaförbundet. (4)
– 15/3 Ekonomiseminarium Idéer om Hållbar Ekonomi i samarbete med Ekobanken, JAK Järna. I Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset” (2)
– 19/3  Workshop om livskvalitetsvärden inom skola, vård och omsorg. Stockholm. I samarbete med Idéburna skolors riksförbund, VÄRNA och Waldorffederationen. (3)
– 24/3 Temakväll om mysteriedramer. (1)
– 29/3 Seminarium om Fenomenologi och Goetheanism. I samarbete med Antroposofiska sällskapet. (1)

April

– 3/4  Årsmöte i föreningen Trialog Tankesmedja Kulturcentrum Järna.
– 3/4 Ekonomiseminarium i samarbete med Ekobanken och Tankesmedjan Global utmaning. Kulturhuset Ytterjärna. (2)
– 26/4.  Waldorfpedagogikens kunskapsteoretiska grund. Stockholm, i samarbete med Waldorffederationen och Waldorflärarhögskolan. Bromma, Stockholm. (1)

Maj

– 28/5 Att forska om det andliga. Antroposofi och kunskapsteori. I samarbete med Antroposofiska Sällskapet, Stockholmskretsen, Hagagatan, Stockholm. (1)
Ladda ner programmet här >

Juni

– 25/6, 16/7, 6/8
Tematiska fältvandringar i Ytterjärna med Biodynamiska Forskningsinstitutet. Juni-Augusti Läs mer

Juli

– 3/7 Livskvalitetsvärden inom skola, vård och omsorg. I samarbete med Idéburna skolors riksförbund, Famna, Värna, Företrädare för alternativ pedagogik, Ekobanken och Huvudmannaförbundet. Visby. (3) Läs mer

Augusti

– 6/8 Kretsloppsjordbruk i Syd och nord? I samarbete med BERAS och SOFIA. (2) Läs mer  Ladda ner programbladet

September

– 19/9 Finansiering för social och ekologisk hållbarhet. i samarbete med Ekobanken och Nordiska Socialvetenskapliga Sektionen.  (2)
Ladda ner programbladet
– 23/9 Seminarium. Mikrokrediter för hållbar utveckling.
Ladda ner programbladet
– Reduktionism och holism inom läkevetenskaperna. (1) (prel)

Oktober

– 11/10 Tregrening och dagens utmaningar. Med Paul McKay, Goetheanum (1), (4). Ladda ner programbladet
– 26/10 Från spekulationsekonomi till realekonomi – vilka systemskiften behövs? I samarbete med JAK och Ekobanken (2) Ladda ner programbladet

November

– 15-16/11 ”Gertrud Klingborg 100 år” (1) Kulturforum, Järna
Ladda ner programbladet

December

– 7/12 A Chance for Every Child – uppföljning av ett SOFIA-projekt i samarbete med SOFIA (2) G:a biblioteket, Kulturcentrum Järna Ladda ner programbladet

Program:

Antroposofisk och jämförande kunskapsteori (1)

Lokalt arbete för global hållbarhet (2)

Kreativ mångfald inom skola vård och omställning (3)

Tregrening i praktiken (4)

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)