Arkiv 2015

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

Februari

7/2 Antroposofin som kulturimpuls i världen AK 100
I samarbete med Antroposofiska Sällskapet m fl
Kulturhuser Ytterjärna

18/2 Är basinkomst ett alternativ (2)
Stockholm

Mars

21/3 Den antroposofiska medicinens kunskapsteoretiska grunder (1)
Ytterjärna, ett seminarium  i samarbete mellan Trialog Tankesmedja och läkarföreningen LAOM. Ladda ner programmet här >

28/3 Lokalt Arbete för global hållbarhet – en pedagogisk utmaning (2)
I samarbete med Waldorffederationen och Waldorflärarhögskolan Bromma, Stockholm

29/3  Vägar till omställning. (2)
I samarbete med Omställningsrörelsen
Över hela Europa växer det fram lokala lösningar, i form av ekobyar, permakultur och transitioninitiativ, på de globala utmaningarna. Nu finns en paraplyorganisation kallad  European Network for Community-Led  initiatives on Climate Change and Sustainability som Omställning Järna var med som grundare av.
Ytterjärna

April

18/4 Årsmöte

17/4 Ekonomiseminarium (2)
I samarbete med Ekobanken
Ytterjärna

28/4 Miljö som ger liv  AK 100
I samarbete med Antroposofiska Sällskapet, Stockholmskretsen
Stockholm Ladda ner programmet här >

Maj

15/5 Miljö som ger liv, stora salen, Kulturhuset Ytterjärna
fredagen 15 maj kl 16.30-17.30.
Ulf Wagner håller föredrag om Arne Klingborg och konsten.
Obs! Ändrad tid. Det här ersätter det seminarium på samma tema som var planerat till söndag förmiddag 17/5. Detta för att undvika dubblering. Föredraget hålls i samband med de Läkepedagogiska Majdagarna.
Alla intresserade är varmt välkomna!

Juni

7/6 Trädgård till nöje och nytta. AK 100
I samarbete med Kulturcentrum Järna, Skillebyholm m. fl.
Ytterjärna Läs mer (affisch)

12-17/6 Rudolf Steiners mysteriedramer, seminarium och föreställningar. AK 100, Arr: Stiftelsen Guldfällen i samarbete med Trialog Tankesmedja
Ytterjärna

Juli

1/7 Kreativ mångfald inom skola vård och omsorg (3)
I samarbete med Ekobanken och pedagogiska och sociala alternativ.
Almedalsveckan Visby

2/7  Klimatet och jordbruket – från en stor del av problemet til en stor del av lösningen (prel.) (2)
I samarbete med Ekobanken,  m fl. Almedalsveckan Visby

Augusti

14-16/8 Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv (1)
Kurs i samarbete med Antroposofiska Sällskapet och utbildningar
Ytterjärna Läs mer programblad   affisch

September

2/9 Vernissage Klingborgutställning  AK 100
Utställningen pågår till 29/9 Arr. Södertälje Kulturförvaltning
Södertälje Stadshus  affisch

13/9 Den ofullbordade funktionalismen  AK 100
I samarbete med antroposofiska sällskapet m fl
Kulturhuset Ytterjärna  Läs mer programblad

29/9 Kunskap genom handen AK 100
Kunskap genom handen

Tisdagen 29 september kl 18.30-21
Waldorflärarhögskolan, Marklandsbacken 11 vid Brommaplan i Stockholm

Kunskap genom handen var också ett viktigt tema i Arne Klingborgs arbete.

Vi börjar med fika från kl. 18.00 och lyssnar sedan på lite körövningar, som pågår samtidigt med Göran Sjölin. Därefter kl. 19 inleder Pär Granstedt med några ord om om Arne Klingborgs idéer om ”kunskap genom handen”. Därefter samtalar Ruhi Tyson, hantverkslärare och lärarutbildare på Wlh och Andreas Nobel , lektor på Konstfack om handens roll i kunskapandet. Så får vi lyssna till Agnes Nobel, docent i pedagogik och bl. a. författare till boken ”Filosofens knapp”, ett klassiskt verk om waldorfpedagogikens kunskapssyn. Och inte minst får vi tillfälle till gemensamma samtal om betydelsen av ett kunskapande som inte bara omfattar teori utan också konstnärligt skapande och praktik.

Anmäl er gärna före 27/9 till par@trialogtankesmedja.se så att vi kan ordna lite fika!
I samarbete med Waldorffederationen och Waldorflärarhögskolan.

Oktober

17/10 Måste vi ha konsumtionsdriven tillväxt till varje pris? (2)
Med inledning av ekonomiprofessorn Sören Bergström diskuterar vi hur går från konsumtionsdriven tillväxt till en hållbar ekonomi. Exempel från Ekobanken, Jakbanken,Omställningsrörelsen och Basinkomsnätverket.
Kulturcentrum Järna, kl 10.00

17/10
Trialogs höstmöte. Vi diskuterar verksamheten 2016.
Kulturcentrum Järna kl 12.00

November

3/11 Arne Klingborgs 100-årsdag 3 november.
Tisdagen 3 november bjuder Antroposofiska Sällskapet, Kulturcentrum Järna, Kulturhuset i Ytterjärna och Vidarstiftelsen in. Vi börjar kl 19 på Kulturhuset med ett kortare konstnärligt program och går sedan över till Vita Huset där Arne hedras med ljusträdgård och vi får lite förtäring. Hans Zetterqvist kommer att spela, Hans Lindmark att tala, några av Arnes närmaste medarbetare bidrar med korta tal.

7/11 Livet som konst – Arne Klingborg 100 år – avslutningsseminarium.
Arne klingborg var konstnären som gjorde hela livet till konst. Lördagen 7 november kl 14-17 avslutar vi seminarieserien till minne av Arne Klingborgs livsverk med temat Livet som konst. Med bidrag från Aurora Klingborg Granstedt, Berit Fröset, Fritz Fuchs, Astrid Dunkars, Kristoffer Laurén och Ulf Wagner ser vi tillbaka på Arnes arbete och utveckling som bildkonstnär, men också som konstnär i människomöten och skapare av livsmiljöer i skala 1:1. Den som önskar kan avrunda med en måltid på Kulturhuset och en kväll med Virpi Pakkanen på Kulturhusets scen.
I samarbete med Antroposofiska Sällskapet m fl. Kulturhuset Ytterjärna

11/11 Möte med Isabel Carlisle Transition Network
kl 18 30 Vita Huset, Kulturcentrum Järna.
Isabel har utvecklat utbildningsprogrammetOne Year in Transtion. One Year in Transition (1YT) är en lärlingsutbildning i personlig och social förändring som har vuxit fram ur Transition Network som svar på frågor om hur unga vuxna vill göra skillnad för att skapa ett hållbart samhälle.
Kursen träffas fyra veckor under ett år med mellanliggande mentorsprogram för att utveckla sitt lokala omställningsarbete. Vi kommer att diskutera förutsättningarna för en sådan kursverksamhet i Sverige.
I samarbete med Omställningsnärverket/Omställning Järna (huvudarrangör) och Youth Initiative Programme (YIP).

24/11 Möte om basinkomst med Birger Schlaug
kl 18.00 i Gula Villan Järna. www.gulavillan.info

Basinkomst ur ett hållbarhetsperspektiv

December

12/12 Hållbar landsbygd – exempel Sydindien (2)
(obs framflyttat från november)
kl 13-16 i Gamla Biblioteket, Kulturcentrum Järna.
En hållbar landsbygdsutveckling med ett hållbart jordbruk är avgörande för vår livsmedelsförsörjning och därmed vår överlevnad. Vi diskuterar hur vi kan möta denna utmaning utifrån konkreta erfarenheter av forskning och utvecklingsprojekt i Sydindien där BERAS International och föreningen SOFIA är engagerade.
I samarbete med Föreningen SOFIA

Program:

Arne Klingborg 100år (AK 100)

Antroposofisk och jämförande kunskapsteori (1)

Lokalt arbete för global hållbarhet (2)

Kreativ mångfald inom skola vård och omställning (3)

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)