Arkiv 2016

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

16/1 Författaren och pedagogen Karin Thelander 100 år, Kulturcentrum Järna, Brasrummet kl 13.00-14.30 (IV)

Februari

20/2 Biodynamisk forskning. Föredrag av docent Artur Granstedt. Skillebyholm.

Mars

12/3 Kunskap utan gränser. Antroposofisk kunskapssyn. Boksläpp. (i) Trialogs årsmöte. Kulturcentrum Järna
Se hemsidans framsida.

April

7/4 Afrikaseminarium 18.00 i Gamla Biblioteket, Kulturcentrum Järna.
I samarbete med Föreningen SOFIA. Tomas Fogelqvist, SOFIA, besöker Novalisinstitutet i Kapstaden i mars och  berättar för oss om aktuella utmaningar. Det blir en presentation av skriften African Challenges and Europe’s Response av Pär Granstedt m.fl. (e-bok AWEPA International Amsterdam 2015), en omarbetad och uppdaterad engelskspråkig upplaga av Granstedt/Frans Den Trebenta Pallen (Humanus, Stockholm 2011). Vi diskuterar planerna på en nord-syddialog i första hand mellan en studiegrupp organiserad av SOFIA/Trialog i Sverige och en organiserad av Novalis Ubuntu Institute i Kapstaden Sydafrika, utifrån African Challenges och praktiska erfarenheter från samarbetsprojekt i Kapstaden (Chance for Every Child och iThemba – Account to the Children).   (II)

21-23/4 Tre dagar med Gerald Häfner
Gerald Häfner är tidigare tysk förbundsdagsledamot och därefter ledamot av Europaparlamentet (die Grünen), nu verksam vid den socialvetenskapliga sektionen vid Goetheanum, Dornach Schweiz. Med honom får vi under tre dagar möjligheter att diskutera Rudolf Steiner idéer om det tregrenade samhället och dess relevans idag.

På torsdagskvällen 21/4 håller han föredrag om Tregreningen på Antroposofiska Sällskapet i Stockholm Hagagatan 14 i Stockholm.

På fredag förmiddag 22/4 medverkar han på det traditionsenliga ekonomiseminariet i samband med Ekobankens årsmöte i Ytterjärna Kulturhus.

På lördagen 23/4 blir det ett heldagsseminarium om Tregreningen och dagens utmaningar.
Delteman blir:

1)    Tregreningens grundidéer – frihet i kulturlivet, solidaritet/”broderskap” i ekonomi och näringsliv, en rättsstat baserad på alla människors lika värde och rättigheter (”jämlikhet”) – hur relevanta är de för dagens utmaningar lokalt och globalt.

2)     Kulturlivets frihet som en källa för kreativitet – hur främjar vi det?

3)    Finanser för ett solidariskt näringsliv samt Företagandets och arbetets roll i en solidarisk ekonomi.

Gerald Häfner inleder varje deltema, vi får kommentarer utifrån svenska erfarenheter och samtalar i grupper och i plenum.

I anslutning till lördagens seminarium hålls också ett (avslutande) möte med Trialogs Rådskrets.

(III).

Maj

Torsdagen 26/5 kl 18.00 på Kulturcentrum Järna. Lyckomaximering i ställer för konsumtionsmaximering.
Peter Hagerrot besöker Bhutan i början av maj och kommer att berätta om sina intryck och särskilt om arbetet med att ersätta BNP/BNI med ett bredare välfärdsmått: Gross National Happiness, GNH.  I samarbete med Omställning Sverige/Omställning Järna.

Juni

14/6  kl 19 00  Järna – inspiration för Social Integration.
Träffa forskare och aktivister från Baltikum
Vita Huset, Kulturcentrum Järna ( Engelska)

I samband med Reals mötet hålls ett SIBREC – möte som förträff.
SIBREC, Social Inclusion in the Baltic Region är ett sk. seed projekt finansierat av svenska institutet som undersöker hur lokala platser, allt från ”Bioregioner” som Järna eller i Södra Devon till Ekobyar kan vara och bli inspirationskällor för social integration i allt från vård av personer med förståndshandikapp över till flyktingmottagning.

Gruppen består av dels aktivister och forskare från Baltikum
Från den 13-15 Juni besöker de Järna. Vi har möten dels med KTH och Linköpings Universitets,  Environmental Humanities, Malmö Högskola samt besöker lokala verksamheter i Södertälje och Järna.

Kom och dela tankar om hur vi kan utveckla Järna som plats och skapa en bred samverkan i stället för Zenophobia både i Europa och i övriga världen.   På det efterföljande Reals mötet finns möjlighet att träffa Dr. Saamdu från GNH center i Bhutan som står för ett annat sätt att värdera välfärd och ekonomi.

Länkar

balticecovillages.net/news/news-detail/grassroots-solutions-for-social-inclusions-in-the-baltic-sea-region/index.htm

http://realsproject.org/in-transition-for-resilience/

www.gnhcentrebhutan.org

I samarbete med Omställning Järna

16-19/6 Internationellt möte för hållbar livsstil och “resiliens”  Kulturcentrum Järna.
Under 4 dagar besöks Järna av från er än 12 olika länder, med flertalet besökare Östersjöregionen och Ryssland men även Västeuropa och Bhutan inom forumet “In Transition for Resilience”. Syftet är att mötas kring lösningar för hållbarhet ur ett gräsrotsperspektiv, att bygga solidariska nätverk, stärka projektideer och framför allt – att spirda inspiration och kunskap.

Programmet är uppbyggt utifrån en helhetssyn på hållbar utveckling, något som efterfrågas alltmer inom alla sektorer och instanser i dagens samhälle. Metoder och perspektiv på matproduktion varvas därför med perspektiv på cirkulär ekonomi, inre omställning och syn på världsbild och mycket mer. Forumet är en del av det internationella projektet REALS (Resilienta och ekologiska tillvägagångsätt för hållbar livsstil) och tar bland annat inspiration av det nya nätverket ECOLISE.eu som sammanbinder Ekoby- Omställnings- Permakulturrörelser i hela europa under ett paraply av “community- led initiatives for sustainability”.

Programmet har många panelister/ workshopledare och processledare. Däribland

  • Saamdu Chetri (Executive director, GNH learningcentre Bhutan) lite av en utstickare då han kommer ända ifrån Bhutan för att delge perspektivet av Gross National Happiness, GNH – vilket är den buthanesiska regeringens val av välfärdsmått istället för BNP.
  • Andra är Isabel Carlise (Transition Network Uk och South Devon Bioregional Centre) delar perspektivet av Bio-regioner, något som länge varit använt i exempelvis USA och som saktavis kommer till Sverige.
  • Representanter ifrån hela östersjöregionens ekobynätverk (Global Ecovillage Network),
  • Ekobyggare ifrån Estland, Litauen, Ryssland. Exempelvis Sven Aluste som pedagogiskt visar hur barn kan bygga minimodeller med lera och trä.
  • Johanna Björklund, (Örebro Universitet och Agroforestry Sverige) forskare och förespårkare för perenna , klimatresilienta jordbrukssystem som i nordligt klimat.
  • Marko Anynandakis (Permakulturkooperativet TERRA, Luxembourg) presenterar bl.a. agroekologi och deras framgångsrika arbete med andelsjordbruk (CSA).

Kontaktuppgifter:
Emilia Rekestad 070-630 32 42, emilia.rekestad@gmail.com.
www.realsproject.org

Huvudarrangör: Realsprojektet

Program:

Antroposofisk och jämförande kunskapsteori (I)

Lokalt arbete för global hållbarhet (II)

Kreativ mångfald + Tregrening i parktiken (III)

Övrigt (IV)

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)

26/6-1/7 Själarna vaknar. Rudolf Steiners mysteriedramer, seminarium och föreställningar. I samarbete med Antroposofiska Sällskapet och Stiftelsen Guldfällen (I). Ytterjärna Kulturhus
26/6-1/7 spelas Rudolf Steiners fjärde mysteriedrama ”Själarna vaknar” under en nordisk sommarvecka på Kulturhuset i Ytterjärna

Människorna i dramat strävar efter inre förvandling. På skolningsvägen till en tidsenlig invigning möter de naturväsen, själskrafter, höga andliga väsen och onda makter.

Lätt fördunklas här den klara inre blicken och ett klart omdöme. Vägen till ett möte med det egna Jagets goda framtidskrafter försvåras. Så förhindras projektet som skall förnya ett företag från grunden för att ge andliga impulser till samtiden.

Ligger orsakerna till det som sker i protagonisternas liv mellan död och ny födelse , eller hittar vi händelsernas rötter bakom stängda tempelportar under en egyptisk invigning?

Här blir det förgångna till bild och öppnar för en framtid som är oviss…

Den 27. Juni kl. 19.00
inleds dramaveckan med tre slutscener ur R .Steiners tredje drama ”Väktaren vid Tröskeln”.

Den 28. Juni kl. 19.00
följer första och andra bilden ur fjärde dramat ”Själarna vaknar”

29. Juni kl. 19.00
tredje till sjätte bilden

Anmälan sker med foldertalong eller per tel 08 -554 302 10

30. juni kl. 19.00
sjunde till femtonde bilden.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 15 Juni 2016

Läs mer om priser boende mm i programfoldern, som finns att ladda ner här >

Juli

6/7  Under Almedalsveckan, två seminarier i samarbete med Ekobanken m. fl. Campus Gotland (IV). Visby

1.  6 juli kl 11.00-12.50 på Uppsala Universitet Campus Gotland i Visby, sal F14, Björkanderska huset, Strandgatan 24

Hur ska jordbruket uppfylla 2015 års klimat- och hållbarhetsmål?

Välkomna att samtala om detta den 6 juli kl 11.00-12.50 på Uppsala Universitet Campus Gotland i Visby, sal F14, Björkanderska huset, Strandgatan 24

Livsmedelssektorn från jord till bord svarar globalt för ca 40% av klimatutsläppen. Det gäller också för Sverige inkluderat ekologiska fotavtryck utomlands.  En klimatrevolution inom livsmedelsnäringen är alltså nödvändig om klimatmålen skall nås, här hemma och globalt. Men var finns strategin som åstadkommer detta?

Under 2015 antogs FN:s nya Globala mål med höga ambitioner om en hållbar framtid, klimattoppmötet i Paris höjde ambitionerna för världssamfundet, President Hollandes initiativ 4 promille som handlar om att förbättra jordens förmåga att lagra CO2, och den svenska Miljömålsberedningen visade politisk enighet att tidigarelägga deadline för nollutsläpp till 2045.  Vi ser att ambitionerna och kunskapen finns. Men finns viljan och strategin för den nödvändiga omställningen?

På det här seminariet vill vi vara konkreta och höra av forskare, bönder och livsmedelsföretag vad de kan göra men också vad samhället måste göra för att skapa de bästa förutsättningarna.

Där möter ni: Artur Granstedt, docent vid Lantbruksuniversitetet, tidigare professor vid AgriFood Research i Finland, forskar inom ekologiskt kretsloppsjordbruk
Johanna Björklund, Universitetslektor, forskar inom perenna odlingssytem och agroforestry, Örebro Universitet,
Pontus Bornold lantbrukare. Ekologiskt kretsloppsjordbruk,
Kjell Sjelin, lantbrukare, Re-generativt agroforestry baserat jordbruk,
Johan Ununger, VD Saltå Kvarn och Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Moderatorer är Pär Granstedt, Trialog tankesmedja och Emilia Rekestad, REALS/Permakultur i Sverige

Arrangörer: Trialog Tankesmedja, REALS/Permakultur i Sverige, Ekobanken, Beras International

2.  6 juli kl 16.00 -17. 50 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Sal F14, Björkanderska, Skeppsbron 24, i Visby.

En skola för bildning eller bara utbildning?

Välkomna att samtala om detta den 6 juli kl 16.00 -17. 50 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Sal F14, Björkanderska, Skeppsbron 24, i Visby.

Är det säkert att en centralt styrd prestationsskola är det bästa för Sveriges framtid, eller bör vi skapa utrymme för en kreativ mångfald och breda bildningsideal?

På det här seminariet belyses frågan utifrån forskning, praktiskt pedagogisk arbete och utbildningspolitik.

Arrangörer: Trialog Tankesmedja och Ekobanken

Skoldebatten handlar mest om hur skolan skall kunna leverera högproduktiv arbetskraft som kan förbättra Sveriges konkurrenskraft och snabba på den ekonomiska tillväxten. För att åstadkomma detta i en skola som alltmer styrs av kortsiktiga vinstintressen ökar centralstyrningen och kontrollerna av skolan.. Men frågan är om inte skolans ansvar är bredare än så? Ett demokratiskt samhälle kräver kunniga och ansvariga människor och om människan skall kunna utveckla sin fulla kreativa förmåga krävs en gedigen bildning.  Detta förutsätter att undervisningen inte detaljstyrs och att utrymme för en pedagogisk mångfald finns. Vägarna till bildning kan se olika ut för olika individer. Är det säkert att en centralt styrd prestationsskola är det bästa för Sveriges framtid, eller bör vi skapa utrymme för en kreativ mångfald och breda bildningsideal? På det här seminariet belyses frågan utifrån forskning, praktiskt pedagogisk arbete och utbildningspolitik.

På seminariet möter ni: Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms Universitet och tidigare rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, Håkan Wiklander, Idéburna skolors riksförbund; Inger Nordheden, Freinetrörelsen; Inger Bjur, Montessoriförbundet; Britta Drakenberg Waldorfskolefederationen och Caroline Bratt, Waldorflärarhögskolan.

Moderator: Pär Granstedt, Trialog Tankesmedja

Augusti

Så här det preliminära programmet ut:

5-7/8 Trialogs sommarkurs (I). Kulturcentrum Järna.

Ladda ner affisch här >

Konst och kunskapande
Kulturcentrum Järna  fredag 5/8 kl 13 – Söndag 7/8 kl 13
Tillsammans med erfarna forskare, konstnärer och pedagoger samtalar vi om och prövar i praktiken konsternas betydelse för kunskapandet. Och hur man kan arbeta med detta inom pedagogik och läkepedagogik.

Fredag 5/8
13.00 Introduktion: Konst och kunskapande i antroposofisk filosofi. Pär Granstedt och Dick Tibbling.
13. 30 Föreläsning och samtal: Pedagogik och enheten mellan konst, vetenskap och religion. Agnes Nobel
15.00 Paus
15.15 Workshop Bilden och bildningen Ulf Wagner/Marius Gran
18.00 Kvällsmat
19.00  Eurytmiafton med Moving Art

Lördag 6/8
9.00 Workshop Musiken i pedagogiken..
10.30 Paus
11.00 Workshop: Tal och drama Hans Lindmark och Bertil Wilson
12.30. Lunchpaus
14.00 Workshop: Eurutmi i förskolan. Aurora Granstedt
15.00 Paus
15.30 Eurytmi och dans i skolan . Marianne Kleiser-Fors
17.30 Kvällsmat
19.00 Gemensamt samtal

Söndag 7/8
9.00 Föreläsning/workshop Konst och specialpedagogik Maria Birnbaum
10.15 Workshop: Läkeeurytmi
11.30: Workshop Konstterapi
12.30 Avslutande samtal
13.00 ca Slut

Vi räknar med att de praktiska förutsättningarna blir som förra året:
Avgift för hela kursen 750:-  resp. 500 för pensionärer och studerande.

Avgifter för del av kursen:
För- eller eftermiddagspass 200:-  resp. 150:- för pensionärer och studerande.
Kvällspass 100:- resp 75:- för pensionärer och studerande.
Lunch kan man inta på kulturhuset/matbygge med vi ordnar med kvällssoppa i Vita Huset till en kostnad på ca 50:-.
Det är möjligt att övernatt på Hotell Kulturhuset eller i Kulturcentrums studentrum.

September

Lördagen den 3/9 kl 10-13 Kulturcentrum Järna
Grunddragen i antroposofisk kunskapsteori (I)

Vi gör en översikt över grunddragen i antroposofisk kunskapsteori, den antroposofiska synen på vad kunskap är, hur vi förvärvar den, och vad den  betyder för oss och världen. Vi reflekterar också om, och i så fall hur, det kan vara möjligt att på ett vetenskapligt sätt utforska det andliga.

Ladda ner programbladet här >

Oktober

Lördagen den 1/10 kl 10-13 Kulturcentrum Järna
Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv. (I)

Vi sätter in den antroposofiska filosofin i ett idéhistoriskt perspektiv. Vi ser på den europeiska idéutvecklingen och idédebatten före Steiners tid, under hans samtid och idag.
Läs om hela seminarieserien i programbladet här >

Söndagen 2 /10  kl 13-15 Kulturcentrum Järna.
Afrikaseminarium African History and the African Challenges, (II)
i samarbete med Föreningen SOFIA, Waldorffederationen och Novalisinstitutet i Kapstaden, Sydafrika. Videokonferens Järna-Kapstaden. Vi diskutera både principiella utvecklingsfrågor för Afrika, och praktiska erfarenheter från utvecklingsprojekt i Kapstaden.
Läs om hela seminarieserien i programbladet här >

Lördagen 22/10 kl 10-12 Kulturcentrum Järna
Arbete för en hållbar framtid. (III)
I samarbete med Ekobanken, Huvudmannaförbundet, Medarbetarförbundet m fl.

Lördagen den 29 Oktober kl 10-13 Kulturcentrum Järna
Steiners holistiska monism (I)

Steiners paradigmbrytande grundtanke var att människans möjlighet att utforska verkligheten inte är begränsad till sinnevärlden. Världen är både andlig och materiell, och den är i sin helhet forskningsbar. Vad innebär detta i realiteten? Hur kan vi utveckla vår förmåga att kunskapa, inte bara med tanken utan också med känslan och viljan.  Vad betyder det konstnärliga skapandet och den praktiska hanteringen i  kunskapsprocessen?  Hur står dessa frågeställningar i förhållande till vår tids förhärskande vetenskapssyn.

November

Tisdagen 15 november kl 19-21
Stockholmskretsen, Antroposofiska Sällskapet, Hagagatan 14, Stockholm
Samtal om Antroposofisk Filosofi och Kunskap Utan Gränser
Antroposofiska Sällskapets Stockholmskrets inbjuder, i samverkan med Trialog Tankesmedja, till medlemsafton med samtal om antroposofisk filosofi utifrån boken ”Kunskap Utan Gränser – Antroposofisk och jämförande kunskapsteori” av Pär Granstedt m.fl. (Kosmos förlag 2016). Pär Granstedt, huvudförfattare och redaktör för boken, inleder med en presentation av bokens huvudteman. Dessutom medverkar Agnes Nobel, docent i pedagogik och medförfattare samt Karen Swartz, doktorand vid Åbo Akademi, med ett avhandlingsarbete om antroposofin i Sverige.

Så ser vi fram emot ett spännande samtal omkring Rudolf Steiners antroposofiska filosofi, som utmanade många etablerade föreställningar och paradigm för hundra år sen och inte är mindre utmanande idag.

Som vanligt vid medlemsaftnar  är det ingen avgift, men det kommer att finnas möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag till omkostnaderna. Anmäl gärna om ni kommer till kontakt@antroposofi.nu

Söndagen 20/11 kl 13-15 Kulturcentrum Järna
Afrikaseminarium Building African States, (II)
i samarbete med Föreningen SOFIA, Waldorffederationen och Novalisinstitutet i Kapstaden, Sydafrika. Videokonferens Järna-Kapstaden. Vi diskutera både principiella utvecklingsfrågor för Afrika, och praktiska erfarenheter från utvecklingsprojekt i Kapstaden.

Lördagen den 26 November kl 10-13 Kulturcentrum Järna
Kunskap och Moral

Vilken är jagets roll i kunskapandet och vad är kunskapandets betydelse för jaget. Hör kärlek hemma i kunskapandet och har kunskap med frihet att göra? Vad är moralisk individualism och moralisk evolution för något? Vad ville Steiner med sina tankar om det tregrenade samhället?

December

Själarna vaknar