Arkiv 2019

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

Må 14/1 kl. 19.00 ”Loftet”, Skäve gård, Järna
Tregreningsimpulsen i Camphill Richard Steel med årtionden av erfarenhet från Camp Hillrörelsen i Storbritannien, Tyskland och USA berättar. I samarbete med Kristensamfundet m.fl. (1)

Februari

Mars

Lö 2/3 kl 10,00-12.30 . Kulturcentrum Järna Brasrummet, Vita Huset:
En rättsstat baserade på demokrati och alla människors lika värde och rättigheter. Vi fortsätter samtalet om Tregreningen och vår tids utmaningar. Den härgången handlar det om statens roll. (1)

To 14/3 18.00 Kulturhuset Ytterjärna:
Om det andliga. Samtal om filosofiska aspekter på begreppet ande och andlighet med medverkan av Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark m.f., I samarbete med Kosmos förlag (huvudarrangör) och Värna (2)

April

Ti 2/4 kl 19-21 Hagagatan 14, Stockholm:
Hur uppnår vi kreativ frihet, ekonomisk solidaritet och likvärdig behandling inom vård, skola och omsorg? Seminariet ingår i temat Tregreningen och vår tids utmaningar. (1)

På grund av kollision med andra aktiviteter måste vi skjuta upp detta till början av hösten:
Tregrening i arbetslivet, after work. I samarbete med Mef och TRIA . Här diskuterar vi vad tregreningsidéerna skulle kunna betyda på arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatser. (1)

Fre 12/4 f.m. Kulturhuset, Ytterjärna
Ekonomiseminarium i samarbete med Ekobanken (1)

Onsd 17/4 16.00-17.30, Föreningen SOFIA:s nya kontor, Storgatan 2 i Järna:
Syd-Norddialog via Skype med Novalisinstitutet, Kapstaden, i samarbete med föreningen SOFIA. Föreningen SOFIA har ett mångårigt samarbete med Novalisinstitutet som arbeta i fattiga förstäder i Kapstaden på waldorfpedagogisk grund. I vårt samtal tar vi både upp praktiska erfarenheter från vardagsarbetet och hur vi upplever de globala utmaningarna i Syd och Nord. (3)

Lö 27/4 10.00-12.30 Kulturcentrum Järna, Brasrummet, Vita Huset; Solidarisk ekonomi, Hur kan vi förverkliga tregreningens vision om ett näringsliv präglat av ”broderskap”, utan att hänfalla åt en socialistisk planekonomi utan ge utrymme åt initiativ och entreprenörskap? (1)

Lö 27/4 13.00-14.30, Kulturcentrum Järna: Trialogs årsmöte.

Maj

3/5  16.00-17.30. Tregreningen och waldorfpedagogiken, after work Stockholm. I samarbete med Waldorfederationen och Wlh. Kristofferskolan, Bromma. (1)

Juni

25-29/6 Kulturhuset Ytterjärna.
Mysteriedramer och seminarier.

Juli

2/7 Campus Gotland, Visby 14-16. Almedalsseminarium om pedagogisk frihet:
Hur säkrar vi barnets rätt till sin barndom? I samarbete med Ekobanken.

3/7 Campus Gotland, Visby 11-12. Almedalsseminarium om hållbar livsmedelsförsörjning:
Ekologiskt kretsloppsjordbruk – vägen till en klimatsäker livsmedelsförsörjning?

Augusti

September

Lö 7/9 10.00-12.30, Kulturcentrum Järna:  Kreativ frihet (1)

28/9 Forskarmöte

Oktober

Fre 18/10 Ytterjärna Kulturhus:
Syd-Norddialog med Novalisinstitutet i Kapstaden via Skype i samarbete med Föreningen SOFIA. (3)

Tis 29/10, Antroposofiska Sällskapet, Hagagatan 14, Stockholm: Bör vi bry oss om det andliga?

November

Fre 15/11 15.30-17.00, Kulturcentrum Järna . Tregrening i arbetslivet, after work. I samarbete med Mef och TRIA . Här diskuterar vi vad tregreningsidéerna skulle kunna betyda på arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatser.

Lö 16/11 10-12.30. Kulturcentrum Järna: En samhällsgemenskap med tre sidor. Tregreningsseminarium i samarbete med Antroposofiska Sällskapet, följt av Sällskapets höstmöte.

Lö 30/11 10-12.30 Kulturcentrum Järna:
Bör vi bry oss om det andliga? (2)

Nytt program: Bör vi bry oss om det andliga?
Frågeställning: Vi har idag ett vetenskapligt paradigm som utgår ifrån det sinnligt iakttagbara och mätbara, den logiska positivismen. Verkligheten omfattar bara det materiella. Samtidigt kräver staten att allt som är offentligt finansierat och/eller reglerat skall vila på vetenskaplig grund. Verksamhet som på något sätt räknar med en andlig verklighet utestängs eller förbjuds.  Frågan är om denna doktrinära materialism innebär en skadlig begränsning av tankefrihet och kreativitet.

En serie seminarier planeras nu som bl.a. utgår ifrån boken Om anden med medverkan av Jonna Bornemark, Gérard Lartaud m fl, red Paula Hämäläinen-Karlström (Kosmos förlag 2018), där det materialistiska vetenskapsparadigmets hållbarhet prövas utifrån olika perspektiv med medverkan av erfarna forskare.

December

Lö 14/12 10.00-12.30 Kulturcentrum Järna:
Finansiering för kreativ frihet och hållbar utveckling. I samarbete med  Ekobanken och JAK (1)

Program 2019

Teman:

  1. Tregreningen och vår tids utmaningar
  2. Bör vi by oss om det andliga
  3. Syd-Nord-dialog

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)