Bli medlem

Medlemsavgifter

Föreningsmedlemmar (juridiska personer)  500-1000 kr/år
Medlemmar i rådskretsen 100 kr/år
Bg: 502-0854

Anmälan

Anmälan om medlemskap i föreningen eller rådskretsen sänds med post eller e-post till:
Adress: Trialog Tankesmedja, Kulturcentrum Järna 15, 153 91 Järna
E-post: info@trialogtankesmedja.se
Tel.: 070-560 64 18

Juridiska personer anger

Verksamhetens namn samt organisationsnummer
Adress
E-mail, telefon, fax
Kontaktperson

Enskilda personer anger

Namn
Adress
Telefon
E-mail
Du/ni kan också göra en intresseanmälan. Ange kontaktuppgifter, om intresset avser föreningen eller rådskretsen och ev frågor du/ni vill ha mer information om!

Ansök direkt