Kalendarium 2023-24

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

I vilken mån seminarierna blir fysiska eller digitala beror på pandemiutvecklingen. Fysiska seminarier äger rum i Kulturcentrum Järna om inget annat anges.

Januari

27/1 2024 Antroposofisk Medicin – holistisk människosyn. Vilken roll kan den antroposofiska medicinen och terapin spela i vår tid, i Sverige och internationellt.

Februari

24/2 2024 Frihet, Jämlikhet och broderskap anpassat till verkligheten. Kan Tregreningen bidra till att hantera utmaningarna i dagens samhälle.

Mars

23/3 2024 Att rädda klimatet – hur kan antroposofiska idéer bidra?

April

27/4 2024 Antroposofisk inspiration i konstnärligt skapande – bildkonst.

Maj

25/5 2024 Antroposofisk inspiration i konstnärligt skapande – scenkonst.

Juni

8/6 2024 Den antroposofiska Sällskapet, globalt och i Sverige. Historia och Framtid.

Juli

Augusti

September

Lördagen 23/9 2023 kl 13.00 ”Att utforska det andliga med vetenskaplig metod. ” Ett samtal om antroposofisk kunskapsteori

Oktober

6/10 2023 16.00 Syd-Nordsamtal i samverkan med Novalisinstitutet i Kapstaden och Föreningen SOFIA.

21/10 2023 10.00 Waldorfpedagogiken – för hela människan. Samtal om waldorfpedagogikens roll i vår tid.

November

18/11 2023 10.11-11.30, Anna Cassel, Hilma af Klint och antroposofin. Ulf Wagner berättar om sin forskning.

December

2/12 2023 10.00 Alla har ett viktigt liv – antroposofisk läkepedagogik och socialterapi.

14/12 2023 18.00 digitalt
Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs föredrag 9 och 10.
Per Hallström gör en presentation följt av gemensamt samtal.

Program

Teman:

Under hösten 2023 och våren 2024 arbetar vi på temat på temat:

Den antroposofiska kultur – och samhällsimpulsen och vår tids utmaningar.

Den antroposofiska filosofin utmärker sig genom sin inriktning på praktisk tillämpning, t.ex inom samhällsbyggande, pedagogik, inkl. specialpedagogik, medicin, vård och omsorg liksom konst, både scen- och bild. Trialog Tankesmedja planerar att under hösten 2023 – 24 i ett antal seminarier betrakta dessa kultur- och samhällsimpulser med en 100-årig historia och inbjuda till samtal om dess relevans för vår tids utmaningar.

    1. Bör vetenskapen bry sig om det andliga?
Under 2019-2020 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på detta tema, där vi, med perspektiv från olika forskningsområden, diskuterade det materialistiska vetenskapsparadigmets roll, och utrymmet för och behovet av ett öppnare synsätt. Ett som också kan räkna med en verklighet utöver det materiella. Som en uppföljning pågår nu ett arbete med att skapa en skrift med ett antal essäer av och om olika forskare. Under 2021 kommer vi att genomföra ett antal mindre seminarier där vi diskuterar dessa essäer. Tidpunkterna beror på när essäerna blir färdiga.

2. Tregreningen och vår tids utmaningar 2.0
Under 2018-19 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på temat ”Tregreningen och vår tids utmaningar”. Där diskuterade vi i vilken mån de hundraåriga tregreningsidéerna kunde bidra till lösningen av vår tids utmaningar. Nu planerar vi en systematisk genomgång av en av Steiners viktigaste verk på detta område, hans Nationalekonomiska kurs, från sommaren 1921. Vi kommer att ha en mindre arbetsgrupp, en lite större referensgrupp och några öppna seminarier som instrument i detta arbete.

Kalendarium 2022 (arkiv)

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)