Arkiv 2021

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

Februari

15/2 16.30 – 17.30 Pedagogiken och det andliga.
Seminarium om en artikel av Bo Dahlin. Digitalt

27/2 Tregreningen och vår tids utmaningar.
Vi inleder arbetet med att studera Steiner Nationalekonomiska kurs och relatera den till vår tids utmaningar. Digitalt

Mars

April

1/4 Tregreningen enligt Steiners Nationalekonomiska Kurs och vår tids utmaningar. Hagagatan 14, Stockholm

23/4 Syd-Nord-seminarium i samarbete med föreningen SOFIA och Novalisinstitutet i Kapstaden. Digitalt.

Maj

24/5 Vetenskapen och det andliga. Samtal utifrån några essäer på temat. Kulturcentrum Järna

Juni

Juli

7/7 kl. 10.00 Hur gestaltas värdegrunden i idéburna skolors undervisning? Ett samtal mellan pedagoger från Freinet-, Montessori- och Waldorfskolor. Digitalt ”Almedalsmöte” i samarbete med Ekobanken, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Waldorffedationen och Waldorfförskolornas samråd.
Vi återkommer med länk.

Augusti

September

7/9, 19.00, Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar, Antroposofiska Sällskapet i Stockholm
Pär Granstedt berättar kort om Trialogs arbete med den nationalekonomiska kursen, Rüdiger Neuschütz som bl.a. varit ordförande i Huvudmannaförbundet och i Ekobankens Fullmäktig under många år, berättar om bakgrund och syfte med kursen som Rudolf Steiner höll 1921. Det följs av kommentarer från Ilve Steiber, jurist, och Bo Dahlin, professor i pedagogik. och gemensamt samtal.

18/9, 19.00, Möte med Gerald Häfner, som leder Socialvetenskapliga sektionen vid Goetheanum, Dornach CH, Kulturcentrum Järna. Temat blir Klimat- och pandemiutmaningarnas betydelse ur ett antroposofiskt perspektiv. I samarbete med svenska Socialvetenskapliga sektionskretsen. Kulturhuset, Ytterjärna.

25/9 Behövs en holistisk människosyn inom sjukvård och omsorg – vilken roll kan komplementär och alternativ medicin och terapi spela?

Oktober

9/10, 10.00, Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar. Vi samtalar om avsnitt 3 och 4. Kulturcentrum Järna

15/10, 15.00, Syd-Nord-dialog i samarbete med föreningen SOFIA och Novalisinstitutet i Kapstaden. Digitalt.

November

5-6/11 Rudolf Steiners mysteriedramer I+II, workshops och föreställningar.Arken, Solberga, Ytterjärna.

13/11, 10.00, Behövs en holistisk människosyn inom sjukvård och omsorg?  vilken roll kan antroposofisk och komplementär medicin och terapi spela och hur kan den bli mer tillgänglig? Robyggesalen Järna Kulturcentrum
Eller via Zoom: Join Zoom Meeting:
https://us06web.zoom.us/j/84898192685
Meeting ID: 848 9819 2685

10.00 Öppnande,  Pär G
10.05 CAM and integrative Medicine in an European perspective. Challenges and possibilities. Ton Nicolai, Eurocam.
10.30 Comments, questions and answers
11.00 Bensträckare
11.05 Behövs en holistisk människosyn och en mer individualiserad behandling. Hur kan antroposofisk medicin och terapi bidra?  Bidrag från Maria Arman och Ursula Flatters m. fl.
12.00 Fika och smörgås
12.30 Hur ser verkligheten ut för antroposofisk medicin och terapi idag, och hur skilje Sverige sig från andra jämförbara länder? Borde samspelet mellan olika former av CAM öka?. Bidrag från Kristian Holmberg och Anne Ingeborg Haugholt m.fl.
13.30 Vad finns det för möjligheter att framöver få till bättre villkor för antroposofisk och annan CAM? Bidrag från  Ludwig Hellmundt och Mats Pertoft  m. fl.
14.00 Avslutning

Vår expertpanel består av Mari Arman, docent i vårdvetenskap, Ursula Flatters läkare med erfarenhet från Vidarkliniken och ordförande i SAMT (Svensk förening för Antroposofisk Medicin och Terapi), Anne Ingeborg Haugholt, sjuksköterska med erfarenhet från Vidarkliniken, Ludwig Hellmundt, läkare och ordförande i LAOM (Läkarföreningen för Antroposofiskt Orienterad Medicin), Kristian Holmberg, läkare med erfarenhet från Vidar Vårdcentral, Anders Kumlander, ordförande i Vidarstiftelsen och Mats Pertoft, sakkunnig i regeringskansliet och tidigare riksdagsledamot. Moderator är Pär Granstedt, ordförande i Trialog Tankesmedja och tidigare riksdagsledamot.
Anmäl gärna deltagande, fysiskt eller digitalt till par@granstedt.com !

27/11 10.00 Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar  Vi samtalar om avsnitt 5 och 6. Kulturcentrum Järna

30/11 kl. 16-18. Seminarium: Bör vetenskapen bry sig om det andliga? Ingrid Lijeroth, docent i pedagogik och psykolog berättar om forskning AC – Assisted Communication. Ytterjärna Kulrurcentrum, Robyggesalen samt digitalt.

December

12/12 kl. 14-16: Seminarium: Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar  Vi samtalar om avsnitt 5 och 6. Digitalt.

Program 2021

Teman:

    1. Bör vetenskapen bry sig om det andliga?
Under 2029-2020 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på detta tema, där vi, med perspektiv från olika forskningsområden, diskuterade det materialistiska vetenskapsparadigmets roll, och utrymmet för och behovet av ett öppnare synsätt. Ett som också kan räkna med en verklighet utöver det materiella. Som en uppföljning pågår nu ett arbete med att skapa en skrift med ett antal essäer av och om olika forskare. Under 2021 kommer vi att genomföra ett antal mindre seminarier där vi diskuterar dessa essäer. Tidpunkterna beror på när essäerna blir färdiga.

2. Tregreningen och vår tids utmaningar 2.0
Under 2018-19 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på temat ”Tregreningen och vår tids utmaningar”. Där diskuterade vi i vilken mån de hundraåriga tregreningsidéerna kunde bidra till lösningen av vår tids utmaningar. Nu planerar vi en systematisk genomgång av en av Steiners viktigaste verk på detta område, hans Nationalekonomiska kurs, från sommaren 1921. Vi kommer att ha en mindre arbetsgrupp, en lite större referensgrupp och några öppna seminarier som instrument i detta arbete.

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)