Arkiv 2022

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

I vilken mån seminarierna blir fysiska eller digitala beror på pandemiutvecklingen. Fysiska seminarier äger rum i Kulturcentrum Järna om inget annat anges.

Januari

Februari

Mars

Tisdag 25/3 16-17 Syd-Nord-seminarium i samarbete med föreningen SOFIA och Novalisinstitutet i Kapstaden. Digitalt

April

Maj

Tisdag 3/5 19.00-20.30: Ett liv i konsten. Arne Klingborg och antroposofin. Berit Fröseth presenterar sin biografi om Arne Klingborg

Lördag 14/5 10-12 Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar.

Tisdag 31/5 16-18 Trialogs årsmöte

Juni

Lördag 11/6 10-12 Bör vetenskapen bry sig om det andliga: Biodynamisk forskning.
Artikel av Artur Granstedt: Hur biodynamisk odling kan bidra till att minska den globala uppvärmningen och samtidigt verka gynnsamt på markens
bördighetsegenskaper, skördar och odlingsprodukternas kvalitetsegenskaper.

Lördag 18/6 10-12 Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar.

Juli

Tisdag 5/7 Almedalsseminarium, Visby: 14.00-15.00 Pedagogisk frihet och likvärdig skola -går det ihop?

Augusti

September

Lördag 3/9 Hänger Sverige med i utvecklingen inom integrativ medicin? Forskning kring holistisk vårdsyn och komplementär medicin

16-18/9 Nordiskt social- och samhällsvetenskapligt möte, Köpenhamn

Oktober

Tisdag 4/10 Bör vetenskapen bry sig om det andliga. Perspektiv på pedagogiken. Stockholm

Lördag 8/10 Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs och vår tids utmaningar

November

Fredag 11/11, 16.00 digitalt (enbart). Syd-Nord-dialog i samarbete med föreningen SOFIA och Novalisinstitutet i Kapstaden
Vi samtalar om världsläget och den lokala verkligheten i Sydafrika och Sverige.

December

Lördag 10/12 10-12, Robyggesalen Järna Kulturcentrum och digitalt
Tregreningsidéerna och vår tids utmaningar.

Program 2021

Teman:

    1. Bör vetenskapen bry sig om det andliga?
Under 2019-2020 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på detta tema, där vi, med perspektiv från olika forskningsområden, diskuterade det materialistiska vetenskapsparadigmets roll, och utrymmet för och behovet av ett öppnare synsätt. Ett som också kan räkna med en verklighet utöver det materiella. Som en uppföljning pågår nu ett arbete med att skapa en skrift med ett antal essäer av och om olika forskare. Under 2021 kommer vi att genomföra ett antal mindre seminarier där vi diskuterar dessa essäer. Tidpunkterna beror på när essäerna blir färdiga.

2. Tregreningen och vår tids utmaningar 2.0
Under 2018-19 genomförde Trialog Tankesmedja ett antal seminarier på temat ”Tregreningen och vår tids utmaningar”. Där diskuterade vi i vilken mån de hundraåriga tregreningsidéerna kunde bidra till lösningen av vår tids utmaningar. Nu planerar vi en systematisk genomgång av en av Steiners viktigaste verk på detta område, hans Nationalekonomiska kurs, från sommaren 1921. Vi kommer att ha en mindre arbetsgrupp, en lite större referensgrupp och några öppna seminarier som instrument i detta arbete.

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)