Arkiv

Februari

Lördagen den 29/2
Vetenskapen och det andliga: Forskning om naturen. Kulturcentrum Järna

Mars

Fredagen 13/3 16.00-18.00
Barnkonventionen, tillkomst och intention. Föredrag av Simone Ek, tidigare chef för Internationella Rädda Barnen och en av initiativtagarna till konventionen. I samarbete med Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd (huvudarrangör). Ytterjärna Kulturhus.

Tisdagen 17/3 19-21
Bör vetenskapen bry sig om det andliga – forskning om naturen. Hagagatan 14, Stockholm.

April

Torsdag 2/4 18.00
Celebrating a Climate of Care. Möte med ECOLISE, det europeiska nätverket för lokala initiativ för hållbar utveckling. I samverkan med ECOLISE, Omställningsrörelsen m.fl. Ytterjärna Kulturhus.

Fredagen 17/4 15.30-17
Syd-Nordseminarium via Skype med Novalisinstitutet, Kapstaden I samarbete med föreningen SOFIA.

Maj

Fredagen 24/5 9-2 9-12
Att se hela bilden – konsten att ha flera tankar samtidigt. Seminarium om hållbarhet i anslutning till Ekobankens stämma. Kulturhuset Ytterjärna.

Lördagen 16/5 10.00-12.30
Vetenskapen och det andliga: Forskning om människan

Juni

Tisdagen 30/6. Kl 15-17
Almedalsseminarium: Behövs pedagogisk mångfald inom förskola och skola? Campus Gotland, Visby, i samarbete med Ekobanken.

Juli

Onsdagen 1/7 kl 11-12
Almedalsseminarium: Hur säkrar vi miljö- och klimatsmart mat? Campus Gotland, Visby. I samarbete med Ekobanken.

Augusti

Lördagen 29/8 09.30-12.00
Bör vetenskapen bry sig om det andliga – Forskning om människan. Vi samtalar med forskare inom medicin, vårdvetenskap, läkepedagogik och pedagogik. Av coronaskäl blir seminariet digitalt.

Lördagen 29/8 12.30-13.30
Trialogs årsmöte. Också digitalt.

September

Onsdag 2/9 18.00-20.00, Kulturcentrum Järna
Invigningen Port, introduktion till Rudolf Steiners första mysteriedrama, med medverkan från Järna Dramagrupp. Intresserade är också välkomna till en öppen repetition med regissören Paul Glaskov i Ytterjärna Kulturhus.

Lördagen 11/9  19.00-21.00 (prel. Tid):
Tregreningsseminarium i samband med Nordiskt sektionsmöte. Medverkan Gerald Häfner.

Torsdag 24/9 19.00-21.00, Kulturcentrum Järna
Utbildning för hållbarhet. Föredrag av Kery Fazer, professor i Educational and Social Futures, University of Bristol, och gästprofessor I Uppsala, och seminarium alternativ utbildning för hållbar utveckling och en presentation av ECOLISE, internationellt nätverk för ekobyar och initiativ för omställning och permakultur. I samarbete med Omställning Järna

Oktober

Lördagen 13/10
Vetenskapen och det andliga: Forskning om naturen. Hagagatan 14, Stockholm.

Lördagen 17/10 10.00-12.30
Vetenskapen om det andliga: Forskning om kulturen.

Fredagen 23/10 15.30-17.00
Syd-Nordseminarium via Zoom med Novalisinstitutet, Kapstaden på SOFIA:s kontor, Järna. I samarbete med föreningen SOFIA.

November

Lördagen 21/11
Vetenskapen och det andliga: Är ett nytt vetenskapligt paradigm möjligt?

Program 2020

Teman:

  1. Tregreningen och vår tids utmaningar
  2. Bör vi by oss om det andliga
  3. Syd-Nord-dialog

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)