Fritt kulturliv – Solidarisk ekonomi – Demokratiskt samhälle

Trialog Tankesmedjas ändamål är att erbjuda ett forum för idéutveckling och samtal om samhälle, vetenskap och kultur utifrån en tregrenad samhällsanalys (demokratiskt samhälle, fritt kulturliv, solidarisk ekonomi) inspirerad av antroposofisk filosofi. Syftet är att Trialog Tankesmedja skall

  • Stärka möjligheterna att nå ut med ett tregreningsperspektiv i en bredare samhälls- idé- och kulturdebatt.
  • Främja samverkan mellan aktörer och intressenter som arbetar med inspiration från den antroposofiska impulsen, eller som arbetar utifrån likartade grundläggande värderingar.
  • Erbjuda antroposofiskt inspirerade verksamheter en plattform för aktiviteter som kan stärka samverkan och idéutveckling för att fördjupa förståelsen för deras arbete och uppgifter internt och externt.

Organisationsform

Tankesmedjan drivs av en ideell förening en Trialog Tankesmedja med juridiska personer (föreningar-verksamheter-organisationer) som medlemmar.
Enskilda personer inbjuds att bli medlemmar i Rådskretsen. Rådskretsen är en medlemsorganisation i föreningen och fungera som referensgrupp för tankesmedjans arbete.

Styrelse

Sofia Capkova, Pär Granstedt (ordförande), Peter Hagerrot,  Per  Hallström (sekreterare), Daniel Johnston, Erland Kornfeld, Nina Ljungquist (kassör), Rüdiger Neuschütz, Mats-Ola Ohlsson, Ulrike von Schoultz.